Hopp til innhold

Fløy drone ulovlig, fikk saftig bot

Drone mot blå himmel.

I sommer ble en person i Bodø tatt for ulovlig droneflyging. Personen som drev med eiendomsfoto manglet operatørtillatelse og fløy nærmere enn 5 km fra lufthavnen uten tillatelse fra lufttrafikktjenesten. Nå har vedkommende fått en saftig bot.

Luftfartstilsynet er fornøyd med at hendelsen har fått konsekvenser, og ser alvorlig på ulovlig flyging.

Kunne ha ført til alvorlig ulykke

– Slik flyging er en potensiell risiko for trafikk inn til og ut av lufthavnen, sier juridisk direktør Nina B. Vindvik i Luftfartstilsynet. – I verste fall kunne det ha ført til en alvorlig ulykke, og i mange slike tilfeller blir fly stående på bakken og flere parter og reisende skadelidende. I tillegg var dette en person som brukte dronen til virksomhet uten nødvendig tillatelse, og det er i en enhver konkurranseutsatt næring nødvendig å verne lovlig, profesjonell virksomhet mot ulovlig konkurranse, sier Vindvik.

Oppfordrer til dronevett

Luftfartstilsynet er opptatt av at droner skal bli en integrert del av den tradisjonelle luftfarten. – Dronebransjen har hatt en rivende utvikling, og blir stadig mer regulert og profesjonell, sier Kjell-Sture Johansen, fungerende seksjonssjef for Ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. – Det vi ser er at de aller fleste er flinke til å følge reglene og mange melder fra i relevante kanaler hvor og når de har tenkt å fly. Dessverre er det fortsatt noen som enten ikke kjenner reglene eller velger dem bort. Da er det positivt at det får konsekvenser i form av bot, heller enn ulykker. Vi oppfordrer alle som er usikker på hvor og hvordan de har lov til å fly til å ta en titt på vår nettside dronelek.no, der man finner de viktigste hovedreglene enkelt forklart, avslutter Johansen.

I oktober arrangerer Luftfartstilsynet konferansen Sikker Integrering av Droner (SID), der det blant annet vil være fokus på de nye reglene for droneflyging som trer i kraft fra nyttår.

Publisert: 28.08.2020