Eksempler på Air Operator Certificate (AOC) dokument

Kun operatører som driver kommersiell transport av passasjerer eller gods har slikt dokument.

Her ser du eksempler på ulike operatørbevis. Feltet med AOC-nummer er markert. AOC-nummeret muliggjør presis identifisering av operatøren.

Fransk operatørbevis
Eksempel på fransk operatørbevis (AOC).
Indonesisk operatørbevis
Eksempel på indonesisk operatørbevis (AOC).
Israelsk operatørbevis
Eksempel på israelsk operatørbevis (AOC).