Hopp til innhold

Bekymringsmelding

Tittel

Skriv inn en tittel for bekymringsmeldingen din. Tittelen vil bli tittelen på saksdokumentet, så hold den kort, men beskrivende.

Tittel

Skriv inn en tittel for bekymringsmeldingen din. Tittelen vil bli tittelen på saksdokumentet, så hold den kort, men beskrivende.

Andre som er kontaktet i anledning saken?

Informasjon om innsender

For å kunne følge opp en bekymringsmelding kan det i noen tilfeller være nødvendig å bruke informasjon som kan avsløre hvem som har sendt inn bekymringsmeldingen. For eksempel hvis det bare er én eller få personer som kan ha gitt oss opplysningene. Luftfartstilsynet kan unnta bekymringsmeldingen fra innsyn i tråd med offentleglova, men den eller de bekymringsmeldingen gjelder kan ha krav på å få tilgang på denne.

Luftfartstilsynet vil gjerne ha muligheten til å be om ytterligere informasjon og kunne gi informasjon tilbake til deg. Vi ønsker derfor gjerne at du opplyser om ditt navn og kontaktinformasjon.

Informasjon om innsender

For å kunne følge opp en bekymringsmelding kan det i noen tilfeller være nødvendig å bruke informasjon som kan avsløre hvem som har sendt inn bekymringsmeldingen. For eksempel hvis det bare er én eller få personer som kan ha gitt oss opplysningene. Luftfartstilsynet kan unnta bekymringsmeldingen fra innsyn i tråd med offentleglova, men den eller de bekymringsmeldingen gjelder kan ha krav på å få tilgang på denne.

Luftfartstilsynet vil gjerne ha muligheten til å be om ytterligere informasjon og kunne gi informasjon tilbake til deg. Vi ønsker derfor gjerne at du opplyser om ditt navn og kontaktinformasjon.

Anonymitet

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ditt forhold til den som bekymringsmeldingen gjelder:

Personvern

Det er frivillig å oppgi kontaktinformasjon. All innsamling og behandling av personopplysninger i regi av Luftfartstilsynet skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet.  Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som oppgis i forbindelse med meldingene. Ta kontakt med Luftfartstilsynet per telefon 75 58 50 00 eller på e-post personvernombud@caa.no, om du har spørsmål omkring dette. Personvernombudet i Luftfartstilsynet er Stine Bottenvann.

Personvern

Det er frivillig å oppgi kontaktinformasjon. All innsamling og behandling av personopplysninger i regi av Luftfartstilsynet skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet.  Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som oppgis i forbindelse med meldingene. Ta kontakt med Luftfartstilsynet per telefon 75 58 50 00 eller på e-post personvernombud@caa.no, om du har spørsmål omkring dette. Personvernombudet i Luftfartstilsynet er Stine Bottenvann.