Hopp til innhold

Tema og program

Luftfartskonferansen 2019 går av stabelen 29. og 30. januar i Bodø, med tema «Utfordringer i norsk luftfart – hva gjør vi med dem?»

Dato: tirsdag 29. januar 2019 og onsdag 30. januar 2019
Tid: vi starter konferansen klokken 10.45 den 29. januar.

Mandag 28. januar klokken 20.00 inviterer vi dere som har anledning til «get together», en hyggelig og uformell sammenkomst på Hundholmen Brygghus i Bodø.

Tema

Tittelen for LFK2019 er «Utfordringer i norsk luftfart – hva gjør vi med dem?»

Vi ser nærmere på ulike deler av norsk luftart og tar opp utfordringer og mulige løsninger. Både utfordringer markedet kjenner på i dag, og kanskje også endringene som vil prege luftfarten de neste årene.  

Vi ønsker å se nærmere på utfordringer i de fleste sektorene i norsk luftfart (fixed wing, offshore helikopter, droner, småfly m.fl.), enten som foredrag eller workshops. LFK2019 blir en faglig mosaikk med viktige tema som angår ulike sektorer i bransjen.

Program

Statssekretær Allan Ellingsen fra Samferdselsdepartementet holder åpningsinnlegget. Vi er også veldig glade for at Terje Svabø har takket ja til å være konferansier.

Hvordan ser fremtiden ut for norsk luftfart?  

I tillegg kommer CEO Bjørn Kjos fra Norwegian. Han skal se inn i glasskulen og snakke om fremtidens luftfartsmarked – hvem flyr, hvor flyr de og hva vil de betale for det? SAS stiller med Executive Vice President Commercial, Karl Sandlund. Han skal vise oss SAS sine perspektiver de neste årene for blant annet bærekraftige flygninger. CEO i Avinor, Dag Falk-Petersen, tar oss med inn i fremtidens infrastruktur for luftfarten.

Utfordringer i Europa – og konsekvenser for Norge

Veksten i flytrafikken gir et trangere luftrom. Hva er løsningen? Vi har gleden av å fortelle at Director General i Eurocontrol, Eamonn Brennan, kommer og skisserer hvordan de ser for seg at dette skal gjøres. Fra EASA kommer Executive Director Patrick Ky og gir oss sine perspektiver.

Anbud, konkurranseutsetting og flysikkerhet

I dette spenningsfeltet operer flyselskapene daglig. Vi ser nærmere på temaet fra flere vinkler, blant annet fra flyselskapene selv, de ansatte og fra norske myndigheters side. Direktør Strategi & Infrastruktur i Widerøe AS, Terje Skram, CEO i Bristow NO, Heidi Wulff Heimark, generalsekretær i Norsk Flygerforbund (LO), Katinka Riksfjord Sporsem og avdelingsdirektør i Statens Havarikommisjon for transport, Kåre Halvorsen og Luftfartstilsynet er blant foredragsholderne.

Stress, fatigue og flysikkerhet

Hvilken innvirkning har fatigue på flysikkerheten og kan data hjelpe piloter med bedre ytelse? Det er noen av spørsmålene som stilles. Et helt nytt prosjekt kalt Human perfomance-prosjektet (HumP-FDM), er i gang med å se nærmere på mulige forbedringer innen fatigue. Her stiller Prof. Stian Antonsen fra Sintef og Leder for Human Factors i Luftfartstilsynet, Trond-Eirik Strand.

Workshops

Vi har flere spennende og varierte workshops i år. Vi skal blant annet se nærmere på endringer i regelverket for droner. Statens Havarikommisjon for Transport kommer for å gjøre rede for hvordan vi kan redusere ulykker innen privatflyging. Luftfartsavgifter opptar mange, og Samferdselsdepartementet vil sammen med Luftfartstilsynet ha en workshop om dette.

I tillegg ser vi nærmere på cyber security, human factors og ny basisforordning. For accountable managers vil det bli et eget dialogmøte med luftfartsdirektøren under konferansen.

Workshopene vil bli holdt i møterom på Radisson Blu Hotell eller Stormen Konserthus. Du vil få mer informasjon om hvor workshopen du melder deg på vil holdes. Vi kommer også tilbake til lengde på workshopene, men alle starter klokken 15.00 den 29. januar.

Luftfartstilsynets sikkerhetspris for 2018 deles ut tirsdag kveld. Prisen går til en person eller organisasjon som har gjort et særlig godt arbeid med flysikkerhet i fjor. 

Kontaktinformasjon Luftfartskonferansen