Hopp til innhold

Sissel Vian

Leder Widerøe Kabinforening WKF / Leder Parat Kabinforbund PKF

Sissel Vian_Foto_Trygve Bergsland.jpg

I krisens førstelinje

Hør om hvordan har det vært å oppleve usikkerheten med pandemien på bakken og inne i selve kabinen. Leder for Parat Kabinforbund og Widerøes Kabinforening, Sissel Vian, har selv jobbet som kabinpersonell under krevende forhold, og opplevd en hverdag preget av uro, usikkerhet rundt regelverk og frykten for smitte.

Sissel Vian har vært kabinansatt i Widerøes Flyveselskap siden 1994 og har vært leder for Widerøes Kabinforening siden 2014. I 2019 ble hun også valgt som leder for Parat Kabinforbund.