Om Strategiavdelingen

Strategiavdelingen er ansvarlig for organisering av analyse, utviklings- og forbedringsarbeidet, samt digitalisering, samfunnssikkerhet og overordnet styring av flysikkerhetsarbeidet.

Kvalitetssjef Henning R. Tennes