Hopp til innhold

Om HR

HR seksjonen ivaretar viktige drifts- og HR-strategiske oppgaver for Luftfartstilsynet.

Seksjonen består av seks medarbeidere som har bred kompetanse og ansvar for å levere tjenester til ledere og ansatte innenfor HR-området. Dette inkluderer blant annet rekruttering, kompetanseutvikling, personalforvaltning og HMS arbeid.

HR seksjonen bistår også ledelsen i endringsprosesser samt i utviklings- og omstillingsarbeid. Seksjonen har sekretariatsfunksjonen for arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMU) og Hovedavtalemøtene (HA). I HR-seksjonen samarbeider medarbeiderne mye på tvers av seksjonenes arbeidsfelt.

 • HR seksjonen arbeider i hovedsak med følgende fagområder:
 • Personalpolitikk 
 • Lønnspolitikk og -forhandlinger
 • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
 • Rekruttering og tilsetting
 • Kurs og kompetanseutvikling
 • Rådgivning innen HR og personalforvaltning
 • HMS
 • Regelverkskontroll
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Seksjonen har også det faglige ansvaret for lærling i kontor- og administrasjonsfaget som gis opplæring i HR, økonomi, sentralbord og arkiv.

Seksjonssjef Marianne Hjartøy Breimo