Godkjenning

Luftfartstilsynet gjennomfører ulike former for kontroll før et tilsynsobjekt blir godkjent og får utstedt et rettighetsdokument.

De vanligste formene for godkjenninger er dokumentgransking, testing og inspeksjoner. Godkjenning skjer i forhold til organisasjoner, luftfartøy, materiell og personer som enten er ansatt eller søker ansettelse i sivil luftfart. Godkjenninger initieres av søknader fra aktører i luftfarten eller krav til regelmessig fornying av eksisterende rettigheter.