Hopp til innhold

Godkjenning

Luftfartstilsynet gjennomfører ulike former for kontroll før et tilsynsobjekt blir godkjent og får utstedt et rettighetsdokument.

De vanligste formene for godkjenninger er dokumentgransking, testing og inspeksjoner. Godkjenning skjer i forhold til organisasjoner, luftfartøy, materiell og personer som enten er ansatt eller søker ansettelse i sivil luftfart. Godkjenninger initieres av søknader fra aktører i luftfarten eller krav til regelmessig fornying av eksisterende rettigheter.