Hopp til innhold

Høring – Nye regler om ATM/ANS-utstyr m.m.

Luftfartstilsynet har på høring et forslag fra Europakommisjonen til nye regler om ATM/ANS-utstyr (utstyr til bruk i og for flysikringstjenestene), godkjenning av utviklere og produsenter av slikt utstyr, og endring i utformingen av eksisterende regler om CNS-utstyr for luftfartøyer.

Se vedlagt høringsnotat.

Innspill til høringen kan sendes til Luftfartstilsynet på e-post postmottak@caa.no, og merkes saksnummer 22/30361.

Høringsfristen er 4. august 2023.

Vi understreker imidlertid at regelverksforslaget ennå ikke er vedtatt i EU, og at dersom man ønsker å påvirke utformingen av regelverket, så bør høringsinnspill gis så snart som mulig.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Finn O. Meling, fom@caa.no.

Sist oppdatert: 08.08.2023