Hopp til innhold

Informasjons- og høringsnotat – Forslag til endring av forskrift om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1) med regel om utsettelse av krav om automatisk lokalisering av fly

Luftfartstilsynet informerer her om forslag fra EUs luftfartsbyrå EASA i Opinion 05/2022 om å utsette krav om at visse tunge fly automatisk skal kunne sende nøyaktig posisjonsangivelse etter en ulykke.

Vi forventer at denne endringen vil bli vedtatt av EU i løpet av høsten 2022. Siden endringen gjelder en bestemmelse i forordning (EU) nr. 965/2012 som alt er gjennomført i norsk rett, vil vi vedta den samme endringen. Dette vil skje gjennom vedtakelse av en kort endringsforskrift til forskrift av 7 august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner, og hvor vi vedtar en henvisning til EUs endringsforordning i aktuell gjennomføringsbestemmelse[1].

Eventuelle kommentarer til saken kan sendes til Luftfartstilsynet, gjerne via e-post til postmottak@caa.no innen 21. oktober 2022.

Vi ber om at dette merkes med saksnummer: 22/22747.

 

[1] Forskriftens § 1 eller § 1a.

Publisert: 15.09.2022