Hopp til innhold

Høring – Utkast til nye regler om ambulanseflyging med helikopter (HEMS) m.m.

Det europeiske luftfartsbyrådet EASA har publisert forslag til oppdatering av reglene om ambulanseflyging med helikopter (HEMS) og regler for flyging til såkalte «public interest sites» (PIS).

Forslaget vil medføre endringer i forordning 965/2012, som er gjort gjeldende i Norge (som EØS-regler) i forskrift om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1).

Som ledd i vårt arbeid med å utrede saken sendes den på høring. Kommentarer til de foreslåtte reglene kan sendes til Luftfartstilsynet via e-post til postmottak@caa.no innen 25. november 2022.

Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 22/25026.

 

Publisert: 20.10.2022 10.18.12