Hopp til innhold

Høring - Søknad om å overta konsesjon for å drive og inneha Suldal helikopterplass, Sand

Underbakke Hangar AS har søkt om å få overført konsesjon for Suldal helikopterplass, Sand fra Fonnafly AS til Underbakke Hangar AS.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.
 
Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 12/00645

Høringsfristen er satt til 15. april 2021.

Publisert: 02.02.2021