Hopp til innhold

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – Sustainable Aviation Fuels

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring om bærekraftig drivstoff innen luftfartssektoren.

Bærekraftige drivstofftyper og biodrivstoff har potensiale til å gi et viktig bidrag til å redusere klimautslipp fra luftfart, og til å nå EUs klimamålsetninger. Potensialet er etter EU-kommisjonens mening ikke tatt tilstrekkelig i bruk. I dag er bare 0,05% av jetdrivstoffet som omsettes bærekraftig. EU-kommisjonen ønsker derfor å utrede et regelverk som bidrar til å øke tilbud og etterspørsel av bærekraftig drivstoff innen luftfartssektoren.

Norge har i dag nasjonal regulering av et omsetningskrav til biodrivstoff i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 (produktforskriften) kapittel 3. Den som omsetter drivstoff er etter forskriften ansvarlig for å sørge for at minimum 0,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til sivil luftfart per år, består av biodrivstoff.

Høringen inngår i EU-kommisjonens arbeid med et såkalt «Roadmap», som skal ligge til grunn for et senere regelverksforslag på området. Dette er en åpen høring hvor alle organisasjoner og innbyggere inviteres til å komme med innspill til arbeidet.

Fristen til å gi tilbakemelding er 21. april.

Du finner mer informasjon om høringen her.

Publisert: 25.03.2020