Hopp til innhold

Høring - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Forslag til gebyrforskrift for 2021 er i stor grad en videreføring av gjeldende gebyrforskrift, gebyrsatsene er i hovedsak foreslått økt med om lag 3,7 %. Det er i tillegg foretatt enkelte justeringer i forskriftsteksten enten som følge av nye oppgaver, endringer i regelverket eller for å klargjøre den aktuelle bestemmelsen.

Eventuelle merknader til høringen må være Luftfartstilsynet i hende innen fredag 4. desember 2020. Merknader bes sendt inn pr. e-post til postmottak@caa.no.

Alternativt kan merknader sendes pr. brev til 

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vennligst merk høringssvar med saksnummer 20/13659.

Luftfartstilsynets høringer er åpne, og alle som ønsker kan gi sitt høringsinnspill.

Publisert: 23.10.2020