Hopp til innhold

Høring av norsk gjennomføring av forordning 201x/XX som endrer (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 1321/2014

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om norsk gjennomføring av forslag til endring av forordningene (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 1321/2014. Endringsforordningen inneholder bl.a. nye regler om ikke-kommersielle operasjoner av luftfartøy som vanligvis brukes til CAT-flygninger, om ikke-kommersielle operasjoner av fartøyer i et selskaps AOC, om krav til kabinbesetning for ikke-kommersielle flygninger og om selskapenes prosedyre for «maintenance check flights» (MCF).

Høringsdokumentene finnes vedlagt.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Torgeir Øines, e-post: tor@caa.no eller tlf. 906 38 699.  

Høringsfristen er 22. mai 2019. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Vennligst merk eposten eller brevet med saksnummer 17/14052.

Publisert: 09.04.2019