Hopp til innhold

Høring - søknad om konsesjon for å drive Haugesund lufthavn, Karmøy

Lufthavndrift AS har fremlagt en søknad om konsesjon for å drive og inneha Stavanger lufthavn, Sola.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden om fornyelse.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 18/15518.

Høringsfristen er satt til 29. mars 2019.

Publisert: 06.02.2019