Hopp til innhold

Høring - forskriftsendring som gjennomfører forordning (EU) 2019/123 om ATM-nettverksfunksjoner

Europakommisjonen har vedtatt gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 om ATM-nettverksfunksjoner. Forordningen erstatter forordning (EU) nr. 677/2011 med virkning fra 1. januar 2020.

Som en del av EØS-avtalen, foreslås denne forordningen implementert i norsk rett gjennom en endring i forskrift om Det felles europeiske luftrom (BSL G 1-1). I vedlagte høringsbrev har Luftfartstilsynet gjort nærmere rede for hovedtrekkene i forordningens innhold, og antatt betydning for Norge. Vi har også lagt ved et foreslått utkast til gjennomføringsforskrift.

Høringsinnspill kan sendes til Luftfartstilsynet, enten på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 19/03731.

Høringsfristen er satt til 5. juni 2019.

Publisert: 10.04.2019