Hopp til innhold

Høring - Evaluering av regelverket om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i lufttransport

EU-Kommisjonen har igangsatte en evaluering av regelverket om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport. Regelverket er fastsatt gjennom forordning (EF) nr. 1107/2006 og er gjennomført gjennom forskrift 16. juli 2013 nr. 919 om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

Du finner mer informasjon om evalueringen her.

Alle kan gi tilbakemelding til EU-Kommisjonen gjennom nettsiden. Fristen for å gi innspill er 6. september 2019.

Hvis du har innspill som du mener det er viktig at norske myndigheter spiller inn i det videre arbeidet med evaluering av regelverket, ber vi om at dette videreformidles til Luftfartstilsynet. Innspill bes sendt til postmottak@caa.no og merkes med H.Høiem.

Publisert: 15.08.2019