Hopp til innhold

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Bergen sjøflyplass, Sandviken og Bergen helikopterplass, Sandviken

Fonnafly AS har fremlagt en søknad om fornyelse av sin konsesjon for å drive og inneha Bergen sjøflyplass, Sandviken og Bergen helikopterplass, Sandviken. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med gjeldende konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 18/19817.

Høringsfristen er satt til 22. april 2019.

Publisert: 05.03.2019