Hopp til innhold

Høring - NPA 2018-01 Instructions for continued airworthiness

Luftfartstilsynet har på høring NPA 2018-01, som inneholder forslag til endring av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 748/2012.

Luftfartstilsynet har på høring NPA 2018-01, som inneholder forslag til endring av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 748/2012, dvs. gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøy, materiell og deler til luftfartøy og om sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner. Formålet med reglene i forordning (EU) nr. 748/2012 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

NPA 2018-01 inneholder forslag om endringer som kan redusere risikoen knyttet til usikkerheten om status for instruksjoner for fortsatt luftdyktighet «Instructions for continued airworthiness» (ICA) og dermed unngå at det er for mye rom for tolkning i reglene og standarder, noe som fører til forskjeller og mulige sikkerhetsrisiko.

Høringsfristen til Luftfartstilsynet er 10. juli 2018. Høringsfristen til EASA er 30. april 2018. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eposten eller brevet med saksnummer 18/06027-4.

Publisert: 20.04.2018