Hopp til innhold

Søke om tillatelse (Statsluftfart)

Dersom det skal gjennomføres operasjoner som faller utenfor RO1-kategorien, må operatøren ha operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet.

Først og fremst må det utarbeides en tilpasset operasjonsmanual. Mal for dette dokumentet er tilgjengelig nedenfor.

Deretter må operatøren søke Luftfartstilsynet om godkjenning ved å benytte vedlagt skjema NF-1113 - Søknadsskjema RO2 og RO3. For raskest mulig saksbehandling er det viktig å kontrollere at skjema er komplett og samtlige relevante vedlegg medfølger søknaden. Benytt gjerne vår e-postadresse postmottak@caa.no.

Operasjoner i kategori RO2 og RO3 kan ikke påbegynnes før operatøren har fått tillatelse.

Så snart alle opplysninger er registrert i vårt system vil informasjon om operatør bli publisert i oversikt på droneoperatører.

Innsending av skjema

Søknadsskjema med vedlegg sendes enten per post til

  • Luftfartstilsynet
  • Postboks 243
  • 8001 Bodø

eller til postmottak@caa.no med vedlegg.

Filformater

Luftfartstilsynet kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF. Tilsendte minnepinner, og e-post som har vedlegg som ikke kan importeres, vil bli returnert til avsender.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):