Hopp til innhold

Sikker integrering av droner – SID 2023

I forbindelse med Aviation Safety Week 2023 (ASW23), arrangerer vi Sikker Integrering av Droner (SID) 15. og 16. november på Gardermoen.

Dette er en flott mulighet til å møte andre i luftfartsbransjen og bli enda bedre på sikkerhet.

Program dag 1 – Just Culture

Første dag er et seminar i samarbeid med Flyoperativ Forum om “Just culture”, eller rettferdighetskultur. Dette er viktig for at alle skal kunne si ifra hvis noe går galt, eller nesten går galt, uten å være redd for å få skylden eller bli hengt ut. Slik kan vi forebygge ulykker. Derfor har vi en hel dag med dette som tema. Her vil også aktører fra bemannet luftfart delta, så dette er en god mulighet til å skape nye forbindelser.

 • 08:00–10:00 Registrering
 • 10:00 Åpning av konferansen ved Luftfartsdirektør Lars Kobberstad, Luftfartstilsynet
 • 10:10 Kultur – mange avarter, Morten Kjellesvig, Flyoperativt forum
 • 10:30 Påtalemyndighetens rolle, Reidar Bruusgaard, Riksadvokatembetet
 • 11:00 Hvordan har Luftforsvaret bygget sin Just Culture, brigader Øivind Gunnerud, Luftforsvaret
 • 11:30 Just Culture, Cockpit Voice Recorder og video recording i cockpit, Capt. Helge Aanonsen, NPFO Widerøe
 • 12:00 Human Factor i forhold til uaktsomhet ved Erwin Langejan, Luftfartstilsynet
 • 12:30 LUNSJ
 • 13:30 Havarikommisjonen og Just Culture, Kåre Halvorsen, SHK
 • 14:00 Viktigheten av et non-punitive rapporteringssystem, Capt. Tom Heradstveit, NF
 • 14:30 Kaffe – minglepause
 • 15:00 Just Culture i Avinor, Beate Tellevik, Avinor
 • 15:20 Just Culture fra et «bane-perspektiv», Kjersti Myklebust, Jernbaneverket
 • 15:40 Just Culture i oljebransjen, Ingvill Hagesæther, Petroleumstilsynet
 • 16:00 Paneldebatt – hvor går vi videre?
 • 17:00 Avslutning
 • 18:00 Sosialt treff på Flysamlingen i Museumsvegen 35, Gardermoen

Program dag 2

Før lunsj er det fokus på droner, med foredrag både fra Luftfartstilsynet og operatører. Etter lunsj blir det en felles sesjon med aktører fra bemannet luftfart. Da skal vi blant annet snakke om bruken av luftrom i endring og elektronisk synlighet.

 • 09:00 BVLOS – Regelverk og utvikling, Hans Petter Heimro, Luftfartstilsynet
 • 09:25 Elektronisk synlighet ved dronehjemlevering, Herman Øie Kolden, Aviant
 • 10:00 Publikums aksept – en nødvendighet, Google Wing
 • 11:00 Safety review 23/Plan 2024, Kristine Anda, Luftfartstilsynet
 • 12:00 Myndighetene og ulovlig droneflyging, Luftfartstilsynet, Avinor, og Politidirektoratet
 • 13:00 LUNSJ
 • 14:00 Informasjon fra SHK (Statens Havarikommisjon), Jon Sneltvedt
 • 15:00 Midler til utvikling og innovasjon i bransjen, Inger-Hilde Tobiassen og Jan Petter Steinsland, Luftfartstilsynet
 • 16:00 Luftrom i endring og elektronisk synlighet, Hans Edvard Sunde, Luftfartstilsynet
 • 16:30 U-space og sikker integrering av droner i luftrommet, Hans Petter Heimro, Luftfartstilsynet
 • 17:00 Konferansen avsluttes

Med forbehold om endringer i programmet.

Velkommen til SID 2023!

Har du spørsmål angående SID kan du kontakte seksjon for ubemannet luftfart på e-post til postmottak@caa.no eller telefon: 75 58 50 00.