Hopp til innhold

Slik søker du om tillatelse til LUC

Større operatører kan vurdere å søke om en Light UAS Operator Certificate (LUC). En LUC gir større uavhengighet til å utføre flere typer operasjoner, men stiller også større krav til organisasjonen. Blant annet må det etableres et sikkerhetsstyringssystem. 

Operatører med en større organisasjon kan vurdere å søke om en LUC. Følgende dokumenter skal sendes til postmottak@caa.no:

 • Utfylt søknadsskjema NF-1144
 • LUC manual, inkludert safety management manual (SMM)
 • Operasjonsmanual
 • SORA(er)
 • Fartøyliste
 • Forsikringsbevis

For godkjenning som operatør i spesifikk kategori skal det betales gebyr etter regning og årsgebyr iht. gebyrforskriften.

For raskere saksbehandling, gjerne fyll ut sjekklisten for LUC Manual (SMM), OM og SORA. Skriv inn konkrete referanser slik at det er enkelt å finne fram i dokumentene dine.

Man bør også spesifisere hvilke LUC-rammer det søkes om. Man kan se mer veiledning om dette i AMC1 og GM1 til UAS.LUC.060 i Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.

LUC-rammene vil gjerne begrenses av hva som tillates for de forskjellige operasjonstypene dere søker om, som for eksempel:

 • Hvilke droner som brukes
 • Høyeste SAIL verdi
 • Høyeste GRC
 • Hvilke områdetyper som kan overflys
 • Høyeste M1, M2 og M3 som tillates
 • Høyeste ARC som tillates
 • Om BVLOS tillates


Vi anbefaler at du tar kontakt med oss før du sender søknaden hvis du vurderer å søke om en LUC.