Hopp til innhold

Slik søker du om tillatelse for å fly etter en PDRA

PDRA er ferdig definerte operasjonstyper hvor SORA-en på en måte er ferdig laget. I dag er dette den enkleste veien til en tillatelse i spesifikk.

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har publisert fem forhåndsdefinerte risikovurderinger som du kan basere søknaden din på:

  • PDRA-S01: VLOS-flyging over et kontrollert bakkeområde, som kan ligge inne i et tett befolket område
  • PDRA-S02: BVLOS-flyging over et kontrollert bakkeområde innenfor et tynt befolket område. Det kan flys opp til 1 km fra piloten. 2 km ved bruk av luftromsobservatør.
  • PDRA-G01: BVLOS-flyging i et tynt befolket område i ukontrollert luftrom og opp til 120 meters høyde. Det kan flys ubegrenset avstand fra piloten, men maks 1 km fra nærmeste luftromsobservatør.
  • PDRA-G02: BVLOS-flyging over et tynt befolket område. Ubegrenset høyde, men må være i et restriksjons- eller fareområde. Innenfor direkte radiorekkevidde.
  • PDRA-G03: BVLOS-flyging over et tynt befolket område. Innenfor radiorekkevidde. Tilpasset linjeinspeksjon. PDRA-G03 kan kun utstedes for presist definerte områder.

Her er en oversiktstabell over hva som gjelder i de forskjellige PDRA-ene.

For å søke om operasjonstillatelse, skal følgende dokumenter sendes til postmottak@caa.no:

  • Utfylt søknadsskjema NF-1145 
  • PDRA-samsvarsmatrise
  • Operasjonsmanual
  • Fartøyliste
  • Forsikringsbevis

For godkjenning som operatør i spesifikk kategori skal det betales gebyr etter regning og årsgebyr iht. gebyrforskriften.

Vi legger ut uoffisielle norske oversettelser av PDRA samsvarsmatriser nederst på denne siden. De som mangler må hentes ut fra EASA sin side.