Hopp til innhold

Slik deklarerer du for å fly på STS

Dersom du skal fly på STS (standardscenario) må du sende inn en deklarasjon til Luftfartstilsynet. Vi holder for øyeblikket på med et digitalt skjema for dette som blir tilgjengelig for bruk i løpet av Q1.

For å kunne fly i STS stilles det krav til at piloten skal ha et bevis på gjennomføring av praktisk flyging i aktuell kategori, samt bestått STS-eksamen ved en trafikkstasjon. Det finnes foreløpig to publiserte standardscenarioer, STS-01 og STS-02. 

For STS-01 gjelder følgende:

  • VLOS
  • maks 120 m fra nærmeste punkt til bakken
  • C5-merket drone
  • kontrollert bakkeområde (ingen uinvolverte personer innenfor bakkerisikobufferen)

For STS-02 gjelder følgende:

  • BVLOS (opptil 1 km avstand eller 2 km dersom det brukes luftromsobservatør)
  • maks 120 m fra nærmeste punkt til bakken
  • C6-merket drone 
  • kontrollert bakkeområde i et spredt befolket område (ingen uinvolverte personer innenfor bakkerisikobufferen)

 

Dette må du ha på plass før du sender inn en deklarasjon

For deklarasjon av operatør i STS skal det betales årsgebyr iht. gebyrforskriften.

Les mer om STS på EASA sine sider og i Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.