Hopp til innhold

Må jeg ha forsikring når jeg flyr drone?

Dersom droneflygingen skjer i åpen- eller i spesifikk kategori etter reglene i BSL A 7-2 må man ha ansvarsforsikring overfor tredjepart som dekker minst 0.75 millioner SDR (Special Drawing Rights). Dette forsikringskravet gjelder imidlertid ikke droner som er CE-merket som leketøy etter leketøysforskriften.

Dersom flygingen skjer etter reglene i BSL A 7-1 må alle som benytter dronen til nærings- eller nytteformål, dvs. flyr etter reglene for RO1, RO2 eller RO3 ha ansvarsforsikring som nevnt over.

Om CE-merking

Mange produkter på det europeiske markedet er CE-merket. Man finner det på verktøy og byggevarer, medisinsk utstyr og leketøy. Det betyr at produktet er godkjent etter krav fra myndighetene som er gitt i direktiv eller forordning.

Et CE-merke på dronen betyr derfor ikke nødvendigvis at det er et leketøy. Da må det være CE-merket som leketøy etter direktiv 2009/48/EF. For å vite om dronen er CE-merket etter leketøysdirektivet kan man sjekke EU-konformitetserklæringen som skal følge med dronen.

Sist oppdatert: 07.12.2023