Må alle registrere seg nå? Må jeg registrere meg på nytt?

Ja, i henhold til det nye regelverket må alle som flyr drone registrere seg. Eneste unntak er når man flyr en liten drone under 250g uten kamera eller annen sensor som kan samle inn persondata, og som samtidig er CE-merket som leketøy.

Reglene pålegger oss å utarbeide et nytt register. Personer som allerede var registrert kan fly på den RO2/RO3-godkjenningen eller RO1-deklarasjonen de har ut 2021, men vil måtte registrere seg i det nye registeret i løpet av overgangsperioden på ett år, fortrinnsvis første halvår 2021. Eneste unntaket er RO3-operatører som har operasjoner som vil havne i sertifisert kategori. Disse vil fortsatt fly på sin RO3-godkjenning frem til regelverket for sertifisert kategori er klart. Den nye registreringsløsningen er tilgjengelig på www.flydrone.no.

Sist oppdatert: 25. feb 2021