Jeg flyr under regelverket for modellflygning – må jeg også registrere meg?

Ja, det nye regelverket skiller ikke mellom modellflygning og kommersiell flygning. Alle som bruker droner/modellfly som er tyngre enn 250 gram eller har kamera eller lignende sensor, må registrere seg. 

Sist oppdatert: 31. jul 2020