Hopp til innhold

Hva menes med «nær folk» i åpen kategori - A2?

I åpen kategori følger det av regelen i artikkel 4 (c) til forordning (EU) 2019/947, at dronepiloten skal fly dronen i trygg avstand fra folk. Hva som anses som slik trygg avstand er nærmere beskrevet i forordningens vedlegg, Part A, som inneholder detaljreglene for flyging i åpen kategori, og som deler operasjonene i tre underkategorier: A1, A2 og A3.

Utrykket «nært folk» er brukt om flyging i underkategori A2, og hvor reglene finnes i bestemmelsen UAS.OPEN.030. Her står det at man kan fly drone 30 meter fra utenforstående personer, eller ned til en avstand på 5 meter dersom dronen benyttes med et såkalt «low speed mode». Disse sikkerhetsavstandene er i horisontal distanse. I kategori A2 kan man altså ikke fly over utenforstående personer. Kategori A2 kan benyttes av de som flyr droner til og med klasse C2 jf. forordning (EU) 2019/945, dvs. droner under 4 kg. (Merk imidlertid overgangsregelen i artikkel 22 (b) om drone uten CE merke som setter grense på 2 kg og inntil 50 meter fra folk). For å fly i A2 kreves det at man innehar kompetansesertifikat. Dette fås når man har fullført et påbyggingskurs bestående av ekstra teoritrening, praktisk egentrening som beskrevet i veiledningen til regelen (AMC/GM) og tatt ekstra teorieksamen. 

Sist oppdatert: 31.07.2020