Må jeg avlegge eksamen for å fly drone?

For å fly i åpen kategori er det krav til å ta nettkurs og eksamen på flydrone.no. Man trenger ikke å ta eksamen dersom dronen veier under 250 gram.

Den gamle eksamen er ikke gyldig for nytt regelverk. Har du bestått eksamen for RO2 og RO3 må du fortsatt ta ny eksamen for å fly i åpen kategorien.

Dersom du skal fly som fartøysjef eller flyger for en operatør i kategori RO2 eller RO3 må du ha bestått teorieksamen for RO2/RO3.

Sist oppdatert: 31. jul 2020