Får jeg et sertifikat etter at jeg har bestått teorieksamen?

For ny eksamen etter felleseuropeisk regelverk:
Ja, for A1/A3 får du et kompetansebevis på "min side" på flydrone.no.
Dette vil også komme for A2, når systemet som tar i mot data fra trafikkstasjonen er klart.

For gammel nasjonal eksamen til RO2/RO3:
Nei, du får ikke et eget sertifikat. Du får en bekreftelse på bestått eller ikke-bestått teoriprøve på trafikkstasjonen.

Den gamle eksamen er ikke gyldig for å fly etter nytt regelverk.

Sist oppdatert: 01. feb 2021