Hopp til innhold

Sportsflyging

Dette den letteste klassen motordrevne luftfartøy vi har i Norge og ble etablert som et enklere og mindre regulert alternativ til vanlige småfly. Klassen er preget av høy grad av frihet under ansvar. Sportsflyging er bruk av mikrolett luftfartøy og sportsluftfartøy.

Flyene og utstyret som benyttes har hatt en rivende utvikling. Fra enkle duk- og rørkonstruksjoner på 1980-tallet, til svært aerodynamiske og effektive fly som benyttes i dag.

Sportsflyging i Norge er regulert med sikkerhetssystem. Det betyr at Luftfartstilsynet kan godkjenne en person eller organisasjon til å drive aktiviteten. Per i dag har vi kun ett godkjent sikkerhetssystem i Norge. Dette eies av Norges Luftsportforbund (NLF).

Krav til deg som flyr

Minstealderen for å begynne å sportsfly alene er 16 år. Dette krever riktignok tillatelse fra foresatte. Du kan få flygebevis når du har fylt 17 år. Dersom du ønsker å ta et flygebevis, må du gjennomgå teoretisk og praktisk opplæring. Vi anbefaler at du gjennomfører legeundersøkelse før du begynner på opplæringen.

Som flyger kan du ha med deg en passasjer. Du kan kun fly om dagen og navigere etter visuelle referanser (Visual Flight Rules, VFR).

Tekniske krav

Sportsflyging har ikke samme krav til design og produksjon og vedlikehold som sertifiserte fly. Dette betyr nødvendigvis ikke at flyene har dårligere kvalitet, men det finnes store variasjoner når det gjelder flygeegenskaper og tekniske løsninger. Siden vedlikehold kan utføres av eier er det viktig at du som eier har gode kunnskaper om flyet eller skaffer kyndig hjelp.

Sportsflyging er svært utbredt i Europa, men siden disse flyene ikke følger internasjonale standarder for luftfarten har de ikke samme rettighetene til flyging på tvers av landegrensene som sertifiserte luftfartøy.

Sikkerhet

Dessverre har det vært en del ulykker. Med stor handlingsfrihet følger det et stort ansvar for eier av sikkerhetssystemet, klubber og utøvere til å ivareta andres og egen sikkerhet. Luftfartstilsynet fører sportsflyging. Dette systemet blir stadig forbedret og vi opplever at det jobbes hardt i miljøet for å gjøre sikkerheten bedre. Stadig bedre fly og utstyr blir tilgjengelig. Dette bidrar til å gjøre flygingen sikrere, men det kanskje viktigste elementet for sikker flyging er en god sikkerhetskultur. Du som flyr bestemmer i høy grad hvor sikker flygingen skal være.

Hvordan komme i gang med sportsflyging

Dersom du ønsker å vite mer kan du ta kontakt med Norges Luftsportforbund.