Hopp til innhold

Mikrofly

Mikrofly er den letteste klassen motordrevne luftfartøy vi har i Norge og ble etablert som et enklere og mindre regulert alternativ til vanlige småfly. Klassen er preget av høy grad av frihet under ansvar.

Flyene og utstyret som benyttes har hatt en rivende utvikling. Fra enkle duk- og rørkonstruksjoner på 1980-tallet, til svært aerodynamiske og effektive fly som benyttes i dag.

Mikroflyging i Norge er regulert med sikkerhetssystem. Det betyr at Luftfartstilsynet kan godkjenne en person eller organisasjon til å drive aktiviteten. Per i dag har vi kun ett godkjent sikkerhetssystem i Norge. Dette eies av Norges Luftsportforbund (NLF).

Krav til deg som flyr

Minstealderen for å begynne å fly mikrofly er 16 år. Du kan få flygebevis når du har fylt 17 år. Dersom du ønsker å ta et mikroflybevis, må du gjennomgå teoretisk og praktisk opplæring. Vi anbefaler at du gjennomfører legeundersøkelse før du begynner på opplæringen.

Som flyger på mikrofly kan du ha med deg en passasjer. Du kan kun fly om dagen og navigere etter visuelle referanser (Visual Flight Rules, VFR).

Tekniske krav

Mikrofly har ikke samme krav til design og produksjon og vedlikehold som sertifiserte fly. Dette betyr nødvendigvis ikke at flyene har dårligere kvalitet, men det finnes store variasjoner når det gjelder flygeegenskaper og tekniske løsninger. Siden vedlikehold av mikrofly kan utføres av eier er det viktig at du som eier har gode kunnskaper om flyet eller skaffer kyndig hjelp.

I dag har klassen strenge begrensninger på vekt. Et to-seters mikrofly kan i dag veie inntil 450 kg og 472,5 kg dersom flyet har montert nødskjerm. 

Flyging med mikrofly er svært utbredt i Europa, men siden disse flyene ikke følger internasjonale standarder for luftfarten har de ikke samme rettighetene til flyging på tvers av landegrensene som sertifiserte luftfartøy.

Sikkerhet

Dessverre har det vært en del ulykker med mikrofly. Med stor handlingsfrihet følger det et stort ansvar for eier av sikkerhetssystemet, klubber og utøvere til å ivareta andres og egen sikkerhet. Luftfartstilsynet fører tilsyn med mikrofly og sikkerhetssystemet. Dette systemet blir stadig forbedret og vi opplever at det jobbes hardt i miljøet for å gjøre sikkerheten bedre. Stadig bedre fly og utstyr blir tilgjengelig. Dette bidrar til å gjøre flygingen sikrere, men det kanskje viktigste elementet for sikker flyging er en god sikkerhetskultur. Du som flyr bestemmer i høy grad hvor sikker flygingen skal være.

Hvordan komme i gang med mikrofly

Dersom du ønsker å vite mer om flyging med mikrofly, kan du ta kontakt med Norges Luftsportforbund.