Seilfly

Seilfly er en egen kategori fly hvor du må benytte termikk eller vindstrømmer til å vinne høyde. I Norge finnes det flere områder som er godt egnet for denne type flyging der det er mulig å tilbakelegge store distanser.

Flyging med seilfly er i dag regulert etter norske regler, men disse vil bli erstattet med europeiske regler i løpet av 2019. Vi har i underkant av 30 seilflyklubber i Norge som er organisert under Norges Luftsportforbund. Tilsyn med beviser, sertifikat og utdanning for seilfly er underlagt Norsk Luftsportstilsyn (NLT).

Krav til deg som flyr

Minstealderen for å få et seilflybevis er i dag 17 år, men med det nye europeiske sertifikatet senkes minstealderen til 16 år. Dersom du ønsker å ta et seilflybevis, må du gjennomgå teoretisk og praktisk opplæring. Vi anbefaler at du gjennomfører legeundersøkelse før du begynner på opplæringen.

Hvordan komme i gang med seilflyging

Dersom du ønsker å vite mer om flyging med seilfly, kan du ta kontakt med Norges Luftsportforbund eller Norsk Luftsportstilsyn.