Hopp til innhold

Slipp av ballong med last

For å slippe ballong med nyttelast kreves det tillatelse fra Luftfartstilsynet. Hvis du planlegger å slippe ballong med kamera eller andre typer sensorer, er det viktig å utføre slippet på en måte som ikke utsetter andre personer eller brukere av luftrommet for fare.

Tre klasser

Friballonger deles opp i tre klasser basert på hvor mye risiko de representerer for personer og eiendom på bakken eller i luftrommet.

  • Mindre ballonger med totalvekt under 4 kg
  • Medium ballonger i vektklassen 4-6 kg
  • Tunge ballonger fra 6 kg og oppover

Ballonger klassifiseres etter totaltvekt, type last og hvordan lasten er festet til ballongen.

Risiko for annen luftfart

Stedet hvor ballongen slippes fra og tidspunktet den slippes på er svært avgjørende for hvor høy risiko den representerer for annen luftfart. Luftrommet over Norge er tidvis svært trafikkert. Dette gjelder spesielt trafikk inn og ut fra flyplasser ved de større byene i Sør-Norge. Det er også viktig å forsikre seg om at ballongen ikke vil fly inn i internasjonalt luftrom eller luftrom over en annen stat. Dersom dette planlegges, må du selv koordinere dette med den berørte staten.

Du må være oppmerksom på potensielle konsekvenser et sammenstøt mellom en ballong med last og et luftfartøy kan medføre. Du bør vurdere å tegne egen forsikring.

Skal du benytte et sensorsystem kreves det også egen tillatelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Luftfartstilsynet kan sette vilkår i vårt svar på søknaden. Disse vilkårene vil normalt begrense antall ballonger som kan slippes, tidspunkt for slipp, krav til utrustning for å følge ballongen i nåtid og krav om radarreflektor. Listen over vilkår er ikke uttømmende og kan variere fra tillatelse til tillatelse.

Gebyr

For saksbehandling av denne type søknader krever Luftfartstilsynet et gebyr. Du finner satsene i forskrift for gebyr til Luftfartstilsynet

Regelverk

Slipp av ubemannet friballong er regulert i Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Bestemmelse for sivil luftfart F 1-1), vedlegg SERA, Appendix 2.

Lufttrafikkreglene beskriver kjøreregler for all luftfart.