Hopp til innhold

Skal du fly en annen Single Engine Piston (SEP) enn du er trent for?

Single Engine Piston (SEP)
Single Engine Piston (SEP) Foto: Thomas Hytten

Skal du ut og fly en annen variant (modell) av et enmotorsfly (SEP) en den varianten du flyr i dag, må du lese dette for din egen sikkerhet. Her kan du lese hvilken trening du må gjennomgå for å kunne fly trygt.

Kommersielle flygere har gjerne et stort støtteapparat rundt seg som bidrar for å øke sikkerheten. Som privatflyger må du sørge for å ivareta det meste på egenhånd. Dette gjelder alt fra planlegging av flyging til etterarbeid etter landing. Du må også langt på vei vurdere hva du trenger av opplæring og trening.

Dessverre topper privatflygere statistikken for hendelser og ulykker i luftfarten. Sammenlignet med kommersiell flyging er privatflygere betydelig mer risikoutsatt. Dette gjelder spesielt dersom du havner i en situasjon der du ikke var forberedt. Det kan være et plutselig værskifte, tekniske problemer eller om du flyr et fly der du kanskje har tatt litt lett på tilvenningstreningen. Vi har vel alle hørt «hvorfor gjør den dette nå» når for eksempel autopiloten plutselig gjør noe besetningen ikke var forberedt på.

God trening kan gjøre deg bedre forberedt til å håndtere uforutsette situasjoner som oppstår. Derfor har Luftfartstilsynet nå publisert en veileder til flygere som skal fly en annen variant av et fly enn det de har fløyet tidligere. Med variant menes et fly som kan flys innenfor klasserettigheten, men som har forskjeller der flygeren må ha ekstra trening. Dette gjelder for eksempel flyets utrustning, egenskaper og ytelser.

Vi håper den vil hjelpe deg til å bli en tryggere privatflyger.