Hopp til innhold

Jeg ønsker utstedt en rettighet uten begrensning i mitt EASA sertifikat, som i utgangspunktet er begrenset til et tredjeland. Hva er fremgangsmåten?

Det er samme fremgangsmåte om det er en rettighet du har kun på et tredjelands sertifikat eller om du også har en rettighet i ditt EASA sertifikat med begrensning.

For å få rettigheten på sertifikat fra tredjeland i et EASA sertifikat uten begrensning skal kravene i Commision Delegated Regulation (EU) No 2020/723, Article 3(d), være oppfylt. Du må avlegge skill test med EASA godkjent kontrollant.

Søknad sendes til postmottak@caa.no og du legger ved et følgebrev og skjema NF-1141, om at du søker om overføring av rettighet i ditt sertifikat fra tredjeland, iht. Commision Delegated Regulation (EU) No 2020/723, Article 3(d).

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt:

  • Kopi av ditt gyldige sertifikat fra tredjeland
  • Dokumentasjon som viser at rettighet på type/klasse er gyldig. Det vil i praksis si at du skal kunne fly på den aktuelle rettigheten på tredjelands sertifikatet den dagen du søker
  • Kopi av loggbok som bekrefter ditt timeantall på type/klasse
  • Skill test skjema (Part-FCL)
  • Kopi av kontrollantens sertifikat og kontrollantbevis (Part-FCL) samt medical iht. EDD
  • Dersom du benytter en FSTD eller FFS skal du dokumentere at den er EASA godkjent
Sist oppdatert: 07.01.2021