Hopp til innhold

Jeg flyr på en rettighet på sertifikat fra tredjeland og ønsker innført rettigheten i mitt EASA Part-FCL sertifikat. Hvilke valg har jeg?

Etter Commision Delegated Regulation (EU) No 2020/723, Article 3(d), kan en rettighet fra tredjeland innføres i Part-FCL sertifikat uten å gjennomføre prøver i henhold til bestemmelsene i Part-FCL. Du vil da få en begrensning på denne rettigheten i ditt Part-FCL sertifikat.  

Søknad sendes til postmottak@caa.no og du legger ved et følgebrev og skjema NF-1141, hvor du søker om overføring av rettighet basert på tredjeland sertifikatet i henhold til Commision Delegated Regulation (EU) No 2020/723, Article 3(d).

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt:

  • Kopi av utenlandsk sertifikat som viser at rettigheten er gyldig.
  • Kopi av siste PC-skjema (eventuelt skill test).
Sist oppdatert: 07.01.2021