Hopp til innhold

Jeg har gyldig EASA CPL-sertifikat ME/IR utstedt i Norge. Jeg ønsker å gjennomføre PC på ME og IR i utlandet, hvis mulig. Hvordan går jeg frem for å få til dette?

Du kan ta kontakt med en hvilken som helst kontrollant som har en EASA- godkjenning til å utføre Proficiency Check (PC) på MEP (Multi Engine Piston) og IR(A)ME (Instrument Rating Airplane, Multi Engine). Kontrollanten skal følge retningslinjene i FCL.1015.
Publisert: 27.04.2018