Hopp til innhold

Hvordan er de administrative prosedyren knyttet til å forlenge gyldighet med en ferdighetskontroll (PC)?

Etter gjennomført og bestått PC (Proficiency Check) skal kontrollanten gi originalt PC-skjema til kandidaten, og kopi skal sendes Luftfartstilsynet. I henhold til gjeldende gebyrforskrift vil det ikke bli utstedt gebyr for slike PC-er fra Luftfartstilsynet, og det vil heller ikke bli utstedt nytt LAPL-sertifikat. Kontrollanten skal heller ikke skrive inn resultatet av PC i sertifikatet siden det ikke er utløpsdato for klasserettigheter på et LAPL-sertifikat. Ansvaret for dokumentlagring og oppdatering ligger hos innehavere av LAPL-sertifikat. Det er derfor svært viktig at innehavere av LAPL-sertifikat holder loggboken oppdatert og samtidig oppbevarer eventuelle PC-er.
Publisert: 26.04.2018