Bytte utferdarland for flysertifikat

Er flysertifikatet ditt utferda i eitt land tilknyttet EASA og legeattesten i eit anna EASA-land og ønskjer du å samle dei, eller vil du overføre begge frå ein myndigheit til ein annan? Slik går du fram:

 1. Send inn søknad om bytte av luftfartsmyndigheit
  Du må søkje i det landa som du ønskjer som framtidig luftfartsmyndigheit. Luftfartsmyndigheitane i dei aktuelle landa vil vidare samhandle om overføring av aktuell informasjon og dokument.

  Du som ønskjer å flytte sertifikatet ditt frå Noreg til eit anna utferdarland sender ein søknad til det aktuelle landet. Ta kontakt med luftfartsmyndigheita i landet for informasjon om korleis du går fram.

  Du som ønskjer å flytte sertifikatet ditt til Noreg søkjer ved å sende inn følgjande skjema.

  NF-1057E application change
  of competent authority
 2. Betal overføringsgebyr

  Du vil i dei fleste tilfelle bli fakturert av den framtidige myndigheita, og i nokre tilfelle også av den noverande myndigheita.

 3. Returnér gamle sertifikat
  Når du tek imot det nye sertifikatet og legeattesten må dei gamle omgåande sendast tilbake til det nye utferdarlandet.