For flyskoler

Her er informasjon beregnet for flyskoler, både godkjente flyskoler (Approved Training Organisations, ATO) og registrerte klubbskoler (Registered Facilities, RF). Les også om det kommende regelverket for erklærte flyskoler (Declared Training Organisations, DTO) som erstatter regelverket for de registrerte flyskolene (RF-ene).

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø