Hopp til innhold

Velkommen til Cabin Safety Workshop 2023

Illustrasjonsbilde til Cabin Safety Workshop 2023

Luftfartstilsynet ønsker velkommen til den årlige Cabin Safety Workshop – en temadag for fag, erfaringsdeling, spørsmål og diskusjon.

Obs: Arrangementet er nå fullbooket.

Dato: 4.–5. desember 2023
Tid: Fra kl. 14:00 dag 1 til ca. kl. 16:00 dag 2
Sted: Widerøe's treningsfasiliteter, Flesland, Bergen
Deltakeravgift: Gratis

Det skjer alltid noe i flybransjen – noen kommer, og noen går. Videre er det mange som ønsker å påvirke oss – både arbeidstidsmessig, økonomisk, konkurransemessig, treningsmessig, osv. Passasjerenes demografi endres, vi som crew får endret arbeidshverdag med nye og flere oppgaver og alt skjer så fort at det kan tidvis være utfordrende å få med alle endringene.

Hvorfor skal du delta?

Vår erfaring er at jo mer vi sammen kan fysisk møtes, diskutere, vurdere, dele og spørre – jo enklere gjør vi det å løse våre oppgaver. I en ellers hektisk hverdag på jobb og kontoret gir dette seminaret muligheter for en kombinasjon av faglig påfyll, oppdatering av regelverk, skape nye kontakter og være sosial med kollegaer.

Hvem arrangerer workshopen?

Luftfartstilsynets fagavdeling, operativ seksjon – kabin er arrangør. Som nevnt på fjorårets seminar ønsket vi å kombinere fag med besøk hos dere operatører – og Widerøe sa seg villige til å stille lokaliteter og gi oss en omvisning i sine flotte, nye treningslokaler på Flesland, Bergen.

I utgangspunktet blir det noen få agendapunkter, men vi ber også om tilbakemelding på tema dere ønsker å få belyst. Vi har allerede en del på blokka og planlegger å sende ut endelig agenda så snart vi har fått detaljene og temaene på plass.

Hvis det er noen som vil holde et innlegg eller foredra om noe er det også fullt mulig.

For å få maksimalt ut av seminaret har vi i år invitert til oppmøte kl. 14:00 første dag. Vi vil først få en omvisning av lokalene ved Jørgen Fossland fra Widerøe, deretter blir det en til to tema. På kvelden blir det sosial sammenkomst på Hotel Scandic, Flesland. Programmet fortsetter som vanlig dag to.

Påmelding og deltakelse

Deltagelse er som vanlig gratis, men reise og eventuelt losji må man selv betale. Det vil bli servert en felles lunsj på dag to.
Selskapene velger selv hvor mange representanter som skal delta – vi registrer etter «førstemann til mølla»-prinsippet, men trening og operativ kabinledelse vil bli prioritert for de plassene vi har tilgjengelig.

Velkommen!