Hopp til innhold

Securityportalen

Luftfartstilsynet lanserer nå en ny versjon av securityportalen. Har du tidligere hatt tilgang til portalen, men kommer ikke inn i den nye, må du søke på nytt (informasjon om dette finner du nedenfor).

Endinger i securityregelverket

Endringer i securityregelverket er vedtatt og gjelder i Norge med virkning fra 1. april 2023. Endringene gjelder i hovedsak teknisk utstyr til benyttelse i sikkerhetskontroll og metode, og retter seg i hovedsak mot Lufthavnoperatører, fraktoperatører og sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flyginger (SLFF). Regelverket er publisert på securityportalen.

Ny portal

Luftfartstilsynet lanserer nå en ny versjon av securityportalen. Den gamle portalen er gjort utilgjengelig. Mange brukere er allerede overført til den nye portalen. Har du hatt tilgang og ikke kommer inn må du derfor søke på nytt (informasjon om dette finner du nedenfor).


I portalen finner du security-informasjon som samlet sett er unntatt fra offentligheten. Dette fordi offentliggjøring vil kunne lette gjennomføring av straffbare handlinger og vi plikter å beskytte informasjonen. Et samlet security-regelverk med forordninger, beslutninger og detaljerte bestemmelser er ansett som security-sensitiv informasjon. Dette gjelder også for risiko- og trusselinformasjon, beredskapstiltak, m.m.

Hvordan få tilgang til Securityportalen

Informasjonen publiseres ikke på «åpne kanaler», men gjøres tilgjengelig på portalen for utvalgte brukere. Utvalgte brukere er i dette tilfellet utpekt ansvarspersonell hos forskjellige operatører i norsk luftfart. For å få tilgang må du ha et legitimt behov som vurderes av Luftfartstilsynet og fylle ut søknadsskjemaet. I tillegg må du ha gyldig bakgrunnssjekk og signere på søknadsskjemaets samtykkeerklæring.

Er du usikker på om du trenger eller vil få tilgang, kan du kontakte en av inspektørene i security-seksjonen.

Søknader behandles fortløpende, og tilbakemelding vil bli gitt på oppgitt e-post.

Hvem har behov for tilgang

Typiske funksjoner som har behov for tilgang er ansvars- og nøkkelpersonell hos:

  • Lufthavnoperatører
  • Flyselskap
  • Handlingselskap
  • Sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flygingen (SLFF)
  • Sikkerhetsgodkjent fraktleverandør (RA)
  • Sertifiserte instruktører
  • Annet personell med ansvar

Ansvarspersonell hos kjente avsendere (KC) er vurdert til ikke å ha behov.