Hopp til innhold

Securityportalen

Luftfartstilsynet har lansert en ny versjon av securityportalen. Har du tidligere hatt tilgang til portalen, men kommer ikke inn i den nye, må du søke på nytt (informasjon om dette finner du nedenfor).

I portalen finner du security-informasjon som samlet sett er unntatt fra offentligheten. Dette fordi offentliggjøring vil kunne lette gjennomføring av straffbare handlinger og vi plikter å beskytte informasjonen. Et samlet security-regelverk med forordninger, beslutninger og detaljerte bestemmelser er ansett som security-sensitiv informasjon. Dette gjelder også for risiko- og trusselinformasjon, beredskapstiltak, m.m.

Hvordan få tilgang til Securityportalen

Informasjonen publiseres ikke på «åpne kanaler», men gjøres tilgjengelig på portalen for utvalgte brukere. Utvalgte brukere er i dette tilfellet utpekt ansvarspersonell hos forskjellige operatører i norsk luftfart. For å få tilgang må du ha et legitimt behov som vurderes av Luftfartstilsynet og fylle ut søknadsskjemaet. I tillegg må du ha gyldig bakgrunnssjekk og signere på søknadsskjemaets samtykkeerklæring.

Er du usikker på om du trenger eller vil få tilgang, kan du kontakte en av inspektørene i security-seksjonen.

Søknader behandles fortløpende, og tilbakemelding vil bli gitt på oppgitt e-post.

Hvem har behov for tilgang

Typiske funksjoner som har behov for tilgang er ansvars- og nøkkelpersonell hos:

  • Lufthavnoperatører
  • Flyselskap
  • Handlingselskap
  • Sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flygingen (SLFF)
  • Sikkerhetsgodkjent fraktleverandør (RA)
  • Sertifiserte instruktører
  • Annet personell med ansvar

Ansvarspersonell hos kjente avsendere (KC) er vurdert til ikke å ha behov.