Hopp til innhold

Søk om tilgang til Securityportalen

Har du bakgrunnssjekk?

Forpliktelseserklæring – Luftfartstilsynets securityportal

 

 • Jeg forplikter meg til å behandle tilgjengeliggjort informasjon slik at uautorisert personell ikke får tilgang til opplysninger som kan benyttes til å lette gjennomføringen av anslag mot sikkerheten i luftfarten.
 • Jeg forplikter meg til ikke å spre eller diskutere innholdet i dokumentene, verken muntlig eller skriftlig, til personer som ikke har undertegnet tilsvarende dokument.
 • Jeg forplikter meg til ikke å spre eller diskutere innholdet i dokumentene via elektroniske medier (telefon, internett eller e-post).
 • Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar.
 • Jeg er klar over at taushetsplikten gjelder også etter at jeg har sluttet i tjenesten.
 • Jeg bekrefter at jeg tilhører en virksomhet med tilknytning til luftfarten som berøres av dokumentene og som derfor har behov for å motta ovennevnte graderte dokumenter.
 • Jeg forplikter meg til å underrette Luftfartstilsynet når jeg slutter i funksjonen som har gitt meg tilgang til portalen.

 

Forpliktelseserklæring – Luftfartstilsynets securityportal

 

 • Jeg forplikter meg til å behandle tilgjengeliggjort informasjon slik at uautorisert personell ikke får tilgang til opplysninger som kan benyttes til å lette gjennomføringen av anslag mot sikkerheten i luftfarten.
 • Jeg forplikter meg til ikke å spre eller diskutere innholdet i dokumentene, verken muntlig eller skriftlig, til personer som ikke har undertegnet tilsvarende dokument.
 • Jeg forplikter meg til ikke å spre eller diskutere innholdet i dokumentene via elektroniske medier (telefon, internett eller e-post).
 • Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar.
 • Jeg er klar over at taushetsplikten gjelder også etter at jeg har sluttet i tjenesten.
 • Jeg bekrefter at jeg tilhører en virksomhet med tilknytning til luftfarten som berøres av dokumentene og som derfor har behov for å motta ovennevnte graderte dokumenter.
 • Jeg forplikter meg til å underrette Luftfartstilsynet når jeg slutter i funksjonen som har gitt meg tilgang til portalen.

 

Bekreftelse

 

 

 

 

Personvern

Det er frivillig å oppgi kontaktinformasjon. All innsamling og behandling av personopplysninger i regi av Luftfartstilsynet skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som oppgis i forbindelse med meldingene. Ta kontakt med Luftfartstilsynet per telefon 75 58 50 00 eller på e-post til personvernombud@caa.no, om du har spørsmål omkring dette. Personvernombudet i Luftfartstilsynet er Stine Bottenvann.

 

Personvern

Det er frivillig å oppgi kontaktinformasjon. All innsamling og behandling av personopplysninger i regi av Luftfartstilsynet skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som oppgis i forbindelse med meldingene. Ta kontakt med Luftfartstilsynet per telefon 75 58 50 00 eller på e-post til personvernombud@caa.no, om du har spørsmål omkring dette. Personvernombudet i Luftfartstilsynet er Stine Bottenvann.