Hopp til innhold

Krav til sertifisering/godkjenning av instruktører

Her finner du en liste over instruktører til security, samt krav til sertifisering/godkjenning av instruktører.

Sertifisering skal minst gjelde de instruktørene som har tillatelse til å gi opplæring i henhold til nr. 11.2.3.1–11.2.3.5 og nr. 11.2.4 (med mindre det gjelder opplæring av tilsynsførere som utelukkende fører tilsyn med personene nevnt i nr. 11.2.3.6–11.2.3.10) og 11.2.5. 11.5.2

Gjeldende krav

Instruktører skal minst oppfylle følgende krav:

  1. ha gjennomgått en vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1.3 med vellykket resultat,
  2. ha kompetanse i undervisningsmetoder, 
  3. ha kunnskap om arbeidsmiljøet innfor det relevante luftfartssikkerhetsområdet, 
  4. ha kompetanse i de sikkerhetselementene vedkommende skal gis undervisning i.

Instruktørene skal få regelmessig opplæring i eller underretning om utviklingen på de relevante områdene. Dette ivaretas gjennom seminarer arrangert av Luftfartstilsynet og ved tilgang til securityportalen hvor regelverk og aktuelle nyheter og saker deles.

Skjema for å søke om å bli sertifisert instruktør finner du her

Skjema for å søke tilgang til securityportalen finner du her

Luftfartstilsynet skal vedlikeholde eller ha tilgang til lister over instruktører som utøver virksomhet i medlemsstaten.

Kontaktinformasjon til den enkelte instruktør kan fås ved henvendelse til Luftfartstilsynet: security.training@caa.no.