Kontakt NLR

Norges luftfartøyregister (NLR) har ekspedisjons- og telefontid på hverdager fra klokken 10 til klokken 14.

Norges luftfartøyregister har for tiden redusert bemanning. Det må for tiden påregnes 3-4 dager saksbehandlingstid hos Norges luftfartøyregister. Det betyr at nødvendig dokumentasjon må være mottatt hos luftfartøyregisteret senest 3-4 dager før tinglysning skal skje. Det må også påregnes lengre svartid på henvendelser til Norges luftfartøyregister.

Dokumenter innlevert før klokken 14 blir normalt dagbokført – det vil si at registreringer får rettsvern – samme dag som de kommer inn. Dokumenter som mottas etter klokken 14 kan først dagbokføres påfølgende arbeidsdag.

De dagene hvor kontortidens slutt er tidligere enn klokken 14, for eksempel onsdag før skjærtorsdag, må dokumenter være innlevert innen kontortidens slutt for å kunne bli dagbokført denne datoen.

NLR kan også være stengt i perioder, for eksempel i perioden fra julaften til og med nyttårsaften. Informasjon om stenging legges ut på internettsiden. I perioder hvor NLR er stengt, vil dokumenter som kommer inn i løpet av perioden registreres den dagen NLR igjen er åpent. Registreringer får rettsvern fra denne registreringsdagen.

Når dokumenter mottas, vurderes det om dokumentet kan dagbokføres og registreres i NLR. NLR har som målsetting å behandle saker så snart som mulig og senest innen én uke etter at de er kommet inn. Dette forutsetter at alle nødvendige dokumenter er oversendt NLR og at de inneholder all nødvendig informasjon. I ferieperioder må det påregnes at behandlingstiden kan bli lengre.

Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø