Hopp til innhold

Kan jeg signere CRS mens sertifikatet mitt er sendt inn til Luftfartstilsynet for fornyelse eller utvidelse?

Regelverket sier ikke noe om dette annet enn at sertifikatinnehaver på forespørsel må kunne vise sertifikatet i løpet av 24 timer. Når sertifikatet er sendt inn til Luftfartsilsynet i forbindelse med en søknad, regner vi sertifikatet som tilgjengelig for oss. Denne perioden og perioden sertifikatet er i postgang til og fra, aksepteres det at innehaver fortsatt signerer CRS.

Dette gjelder så lenge sertifikatet som ble sendt til oss fortsatt er innenfor gyldighetsdato. Hvis Sertifikatet er utgått eller går ut mens det er inne til behandling kan du ikke signere CRS etter utløpsdatoen. Hvis det nye sertifikatet innehar nye rettigheter som kategori eller type, kan disse ikke signeres for, før nytt sertifikat er mottatt og signert av innehaver.

Publisert: 05.12.2022