Part-M

Part-M er Annex I til Commission Regulation EU nr. 1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.

CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation). 

Organisasjon for ivaretagelse av kontinuerlig luftdyktighet er regulert gjennom Commission Regulation EU No. 1321/2014. , med tilhørende EASA Decisions og AMC materiell (Accaptable Means of Compliance).

Hvem trenger CAMO-godkjenning? 

Operatører med Air Operator Certificate (AOC) skal ha en egen CAMO-godkjenning.

Operatører med tillatelse til å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet (driftstillatelse) skal ha egen CAMO-godkjenning, eller ha kontrakt med en godkjent CAMO.

Søknadsprosess for opprettelse av CAMO-godkjenning:

  1. Søknad om opprettelse av organisasjon, med daglig leder, aktuelle fartøy etc. Søknad på EASA Form 2.
  2. Søknad om akseptering av relevant personell i henhold til Part-M, M.A.706 og M.A.712. Søknad på EASA Form 4.
  3. Søknad om godkjenning av prosedyremanual. Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME) i henhold til Part-M, M.A.704.
  4. Søknad om godkjenning av Technical Log system i henhold til Part-M, M. A 306.
  5. Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram for aktuelle fartøy i henhold til M.A.302.
  6. Søknad om godkjenning av vedlikeholdskontrakt med godkjent verkstedorganisasjon godkjent i henhold til Part-145. Ref. M.A.708 (c) eller evt. egen Part-145 godkjenning.

Før Luftfartstilsynet kan akseptere ledende personell, vil disse bli kalt inn til intervju og eventuell prøve for å vurdere kandidatens kompetanse/kunnskaper innenfor relevante regelverk og fagområde.

Annen dokumentasjon vurderes og godkjennes gjennom gransking og kommunikasjon med søker.
Før endelig godkjenning vil Luftfartstilsynet foreta en fysisk kontroll på søkers adresse/fasiliteter for drift.

Når adgangskontroll er gjennomført uten avvik, kan Luftfartstilsynet utstede en Continuing Airworthiness Management Organisation Apporoval/Schedule på EASA Form 14, dersom søknaden blir godkjent.

Commission Regulations EU nr. 1321/2014