Hopp til innhold

Part-CAMO

Part-CAMO er Annex Vc til Commission Regulation EU nr. 1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv.

CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation): Organisasjon som ivaretar kontinuerlig luftdyktighet på complex motor-powered aircraft (CMPA) og/eller luftfartøy som er tilknyttet en licensed air carriers (LAC).

Hvem trenger CAMO-godkjenning? 

Eier eller organisasjon som opererer complex motor-powered aircraft (CMPA) og/eller luftfartøy som er tilknyttet en licensed air carriers (LAC).

Operatører som skal drive kommersiell luftfartsvirksomhet uten lisens, kan enten ha egen CAMO-godkjenning, eller ha kontrakt med en godkjent CAMO.

Prosess for opprettelse av CAMO-godkjenning:

  1. Søknad på EASA Form 2 om opprettelse av organisasjon.
  2. Søknad om akseptering av personell i henhold til Part-CAMO.A.305. For å få rettighet til å utføre Airworthiness Review, så skal organisasjonen ha personell godkjent iht. CAMO.A.310.
  3. Søknad om godkjenning av prosedyremanual. Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME) i henhold til Part-CAMO.A.300.
  4. Søknad om godkjenning av Technical Log system i henhold til Part-M, M.A.306.
  5. Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram i henhold til M.A.302.
  6. Søknad om godkjenning av evt. vedlikeholdskontrakt med godkjent verkstedorganisasjon godkjent iht. Part-145 eventuelt Part-CAO.

 

Før Luftfartstilsynet kan akseptere ledende personell, vil disse bli kalt inn til intervju for å vurdere kandidatens kompetanse/kunnskaper innenfor relevante regelverk og fagområde.

Annen dokumentasjon vurderes og godkjennes gjennom gransking og kommunikasjon med søker.
Før endelig godkjenning vil Luftfartstilsynet foreta en fysisk kontroll på søkers adresse/fasiliteter.

Når godkjenningsprosessen er fullført, utsteder Luftfartstilsynet Continuing Airworthiness Management Organisation Apporoval/Schedule, EASA Form 14.