Hopp til innhold

Part-21

Part-21 er regulert i Commission Regulation EU No.748/2012. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Forskriften regulerer luftdyktighet og miljøsertifisering for luftfartøy og tilhørende produkter, deler og utstyr, samt sertifisering av design- og produksjons organisasjoner.

DOA (Design Organisation Approval)

Organisasjon som er ansvarlig for utforming av produkter, deler og apparater eller for endringer eller reparasjoner dertil.

Organisasjonen skal kunne vise til samsvar med bestemmelsene i Part-21.

Søknadsprosess for opprettelse av DOA-godkjenning:

Part -21, Subpart J regulerer designorganisasjoner.

Det er EASA som godkjenner designorganisasjonene, og søknad sendes til EASA på EASA Form 80 sammen med nødvendig dokumentasjon.

POA (Production Organisation Approval)

Organisasjon som er ansvarlig for produksjon av produkter (luftfartøy, motor eller propell), deler og apparater. 

Organisasjonen skal kunne vise til samsvar med bestemmelsene i Part-21.

Søknadsprosess for opprettelse av POA- godkjenning: 

Part -21, Subpart G regulerer produksjonsorganisasjoner. Produksjonsorganisasjoner i Norge godkjennes av Luftfartstilsynet.

  1. Søknad om opprettelse av organisasjon, med daglig leder. Søknad på EASA Form 2.
  2. Søknad om akseptering av relevant personell i henhold til Part-21.A.145. Søknad på EASA Form 4.
  3. Søknad om godkjenning av prosedyremanual (POE) i henhold til Part-21.A.143.

Før Luftfartstilsynet kan akseptere ledende personell, vil disse bli kalt inn til intervju og eventuell prøve for å vurdere kandidatens kompetanse/kunnskaper innenfor relevante regelverk og fagområde. Annen dokumentasjon vurderes og godkjennes gjennom gransking og kommunikasjon med søker. Før endelig godkjenning vil Luftfartstilsynet foreta en adgangskontroll på søkers adresse/fasiliteter for drift. Når adgangskontroll er gjennomført uten avvik, kan Luftfartstilsynet utstede en Production Organisation Approval Certificate på EASA Form 55.

Endringer til eksisterende POA-godkjenning søkes gjennom EASA Form 2 og evt. EASA Form 4.