Hopp til innhold

Kan jeg med min helsetilstand bli pilot/flygeleder?

Luftfartstilsynet gir ikke forhåndsuttalelser i saker som gjelder søknader om legeattest, og en søker må derfor henvende seg til en godkjent flylege, som ved behov vil kontakte Luftfartstilsynet.

Du finner regelverk for medisinsk sertifisering av besetningsmedlemmer på nettsidene til Luftfartstilsynet. Det er forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer 28. november 2015 nr. 1365 § 1a (2), jf. forordning (EU) nr. 1178/2011, Part-MED som regulerer den helsemessige skikketheten av piloter. Det er forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere 17. juni. 2016 nr. 710 § 1, jf. forordning (EU) 2015/340, Part ATCO-MED som regulerer den medisinske skikketheten til flygeledere.

Publisert: 07.05.2020